(no subject)

לא נותר עוד דבר שאוכל לעשות למענך או דבר שיענג אותך
שוכבת אני עם אחר אך אותך אני אוהבת, היקר לי מכל
בשם אפרודיטי אני שמחה על דבר אחד, שמעילך מונח לי למשכון
אבל אני בורחת, ומותירה לך מרחבי דרור. עשה ככל שתחפוץ
אל תכה בקיר זה, זה רק עושה רעש 
תנועות נסמן זה לזו, יהי זה האות בינינו

בית גוברין